MELAS MİKSERİ


Melas mikseri Yemin içerisine girilen melas ve benzeri ürünlerin homojen bir şekilde karışmasını sağlayan makinalardır. Tesisin kapasitesine ve üretim fonksiyonuna göre tek veya çift katlı şekilde tasarlanırlar. Melas mikserine bağlı olarak melas tankı pompası ve armatörleri bulunmaktadır.