HAVA SİKLONU


Hava fanında üretilen hava ile borular yardımıyla taşınan toz,kepek gibi maddelerin havadan ayrıştırılmak için kullanılan makinalardır.Toz veya kepekli gelen hava siklonun üst kısmından merkez kaç şeklinde girer ve bir tür girdap oluşturur bu girdap içerisinde havadan ağır olan materyaller siklon duvarına sürtünerek aşağı doğru hareket eder . Tozdan ayrılmış hava ise siklonun üst kısmından deşarj edilir.