KARIŞTIRICI MİKSER


Kanatlı veya küçükbaş/büyükbaş hayvancılık sektöründe farklı besin hammaddelerinin homojen bir karışım içerisinde hayvanlara verilmesi ıslah için önemlidir. Arpa, mısır, kepek , yonca gibi farklı yoğunluğa ve büyüklüğe sahip ürünler karıştırıcı sayesinde homojen bir şekilde hayvanlara yem olarak verilir. Toprakçılar Makina ürün portföyünde bulunan Karıştırıcı mikserler boydan boya açılabilen pnömatik sürgüler sayesinde hızlıca dolum ve boşaltım yapabilmektedir. Özel olarak tasarlanmış rotor sistemi ile yem hızlıca karışır ve cebri havalandırması ile tozlanma önlenir.